Belgium Sport Event

Trainingskampen.be is onderdeel van Belgium Sport Event (ondernemingsnummer: BE0700.788.673) welke is aangesloten binnen de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) onder nummer 9777  en daaraan gekoppeld het lidmaatschap van de VVRO (Vereniging Vlaamse Reisorganisatoren vzw) en de daarbij behorende collectieve verzekering garantiestelling.

Het voornaamste doel hiervan is om u als klant nóg meer zekerheid te bieden via deze garantieverzekering! Boek dus nóg veiliger!

De VVRO (Vereniging Vlaamse Reisorganisatoren vzw) zegt hier het volgende over.

“Dankzij onze samenwerking met MS Amlin Insurance SE en Circle Group SA kunnen wij onze leden collectieve verzekeringen aanbieden aan een gunstig tarief.
Deze collectieve verzekeringen worden afgesloten via de verzekeringsnemer Vereniging Vlaamse Reisorganisatoren vzw – VVRO – Ondernemingsnummer BE0464.020.086 met zetel in de Koningin Astridlaan 29/0001 te 8200 Brugge.
Om reizen in België te mogen organiseren en verkopen moet je voldoen aan de federale ‘Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten‘ of in het kort de ‘Pakketreizenwet’.
Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van een insolventieverzekering (vroeger verzekering financieel onvermogen) en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming.

Bekijk hier de insolventieverzekering

Een Insolventieverzekering biedt een garantie aan de consument bij mogelijk faillissement. Waar de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming tussenkomt bij beroepsfouten waarbij de klant extra kosten moet maken.
Naast deze twee collectieve verzekeringen bieden we nog een derde collectieve verzekering aan Calamiteiten tegen onvermijdelijke onvoorziene omstandigheden.
Meer info over de verzekeringen insolventie, burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming en calamiteiten kan je terug vinden via de website vvrovzw.be”

Een boeking bij Trainingskampen.be (onderdeel van Belgium Sport Event BVBA) is dus volledig veilig en uw boekingswaarde is dus volledig afgedekt en verzekerd. Een extra reden om met een gerust hart uw boeking onder te brengen bij Trainingskampen.be.